ÜRÜNLER

Tehlikeli Atıkların Taşınması

09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12 . maddeleri ile 15.05.1994 tarihli ve 21935 sayılı Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi’nin 3. maddesine dayanılarak hazırlanan 14.03.2005 tarih ve sayılı 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince “Tehlikeli Atık Taşıma” hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
 
Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi
 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Ankara Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi”ne sahiptir.
 
Atık Yağların Taşınması
 
09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 1 ve 3. maddelerinde öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda bu Kanunun 8, 11 ve 12. maddeleri ile 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı 4856 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaç ve görevler doğrultusunda Kanunun 9. maddesinin (d), (h), (o), (p), (s) bentlerine dayanılarak hazırlanan 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince “Atık Yağların Taşınması” hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
 
Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi
 
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Ankara Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi”ne sahiptir. Atık taşıma konusunda karşılaşılan en önemli sorun az miktardaki atılar için oluşacak araç programı problemleridir. Firmamız bu konuda önemli bir alternatif olarak ve atık taşıma zamanlaması açısından en uygun çözümleri sunmaktadır.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Ankara Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Tehlikeli Atık ve Atık Yağ Taşıma Lisans Belgeleri”ne sahiptir.
Solid Atık Taşıma Hizmetleri; atıkların taşınması konusunda miktar sınırlaması olmadan düşük tonajlı araçlar ile istenilen tesislere yasal olarak tehlikeli atık ve atık yağ taşıma işlemleri gerçekleştirilmekte, zamanlama konusunda en uygun çözümleri sunmaktadır.
Copyright 2013 altunambalaj.com