ÜRÜNLER

Atık Beyanı

Her yılın atık beyanını bir sonraki yıl yapabilmeniz için yıl içerisinde Ulusal Atık Taşıma Formu kullanarak tesisinizden atık çıkışı yapmanız gerekmektedir.
Günümüzde önem kazanan tehlikeli atıklar ile ilgili sanayi tesislerine bir yol haritası hazırlamaktadır. Tesiste oluşan atıkların cins ve miktarlarının tespiti sonrası depolama alanları özelliklerine karar verilmekte depolama alanları dizayn edilmektedir.
Bu aşamadan sonra tesiste gerekli incelemeler yapılarak Atık Yönetim Planı hazırlanmakta her bir atık için özel araştırma yapılarak en uygun geri kazanım, minimizasyon, bertaraf seçenekleri belirlenmektedir. Tesis personelinin atıklar konusunda eğitimi atıkların düzenli olarak toplanması firmanın ceza ve yaptırımlara maruz kalmaması için son derece önemlidir.
Tesis personellerine atıklar konusunda gerekli temel eğitimleri vermekte eğitimleri tekrarlamakta ve düzenli kontrol çalışmalarını gerçekleştirerek eğitim verimlerini ölçmektedir. Kontroller esnasında tespit edilen eksiklikler doğrultusunda eğitim planlamaları yaparak tesiste eksiksiz bir atık yönetiminin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.
Tehlikeli atıkların atık yağların depolanması sonrası belirlenen periyotlarda 180 günü geçmemek üzere hazırlanacak programlar dâhilinde atık sevkıyatları yapılmaktadır. Atık Yönetim Planı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunularak onaylatılmaktadır.
Copyright 2013 altunambalaj.com