Yönetim ve Çevre Politikamız
"DOĞAYA SAYGI" ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamıziçevreye zarar vermemek konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.
 
Endüstriyel ambalaj sektöründe güvenilir ve tercih edilir bir kuruluş olmak için müşteri memnuniyetini kazanmak ve sürekli geliştirerek devam ettirmek esas hedefimizdir. Bunun için planlı ve sistemli çalışarak, müşteri siparişleri zamanında, doğru ve en iyi kalitede teslim edilmelidir.
 
Kalite Güvence ve Çevre Programının ana hedefi; gerek atık üreticilerinin gerekse müşterilerin; tehlikeli atıkla kontamine olmuş ambalaj atıklarının tesisimize geldikleri andan, geri kazanılmış ürünlerin; gıda vb. gibi insan sağlığını etkileyecek sektörlere verilemeyeceğinin teminatımız olduğunu sağlamak,
Ve bu amaçla;
Şirket yönetimi ve çalışanlar, kalite güvence ve çevre programının bir şirket politikası olduğunu benimseyip sahiplenmeleri.
çalışanların yaptıkları işin gerekleri konusunda düzenli eğitimlere tabi tutulması.
Tüm ekipman, araç ve gereçlerin çalışanlara zarar vermeyecek nitelik ve bakımda olmasının sağlanması.
 
Çevre Kirliliği; Her Anımızı Etkileyen Sağlıklı Bir Yaşam Konusudur...
 
Tüm çalışma alanları ve sosyal alanlar, ekipman vb. unsurlar periodik çizelgelerle takiğ edilerek bakım ve temizlik programlarına bağlı olmak.
 
Kurulan tüm kayıtlı sistemler belirli periyotlar dahilinde denetlenecek, atık üreticileri, müşteriler, çalışanlardan gelebilecek şikayet ve öneri sistemin devamlılığı için kayıt altına almak.
 
Yasal envanterlerin tutulması, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin talebi doğrultusunda, evrak ve belge akışlarının sağlanması.
Copyright 2013 altunambalaj.com