trende

KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa » KVKK Aydınlatma Metni

ALTUN Ambalaj olarak; firmamızca temin edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmekte ve hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun kapsamında, iş ve hizmet sözleşmelerinin kurulması ve ifası aşamalarında, hizmetlerimizden faydalandığınız sürece, internet adresimizi veya firmamızı ziyaret ettiğinizde veya firmamız ile iletişime geçtiğinde tarafımızca verilen bilgiler uyarınca otomatik veya manuel yollarla işlenmektedir.

Bu kişisel verilerinizden, kimlik (ad, soyad, tc kimlik no, doğum yeri ve tarihi, cinsiyetiniz v.b), iletişim bilgileri (adres, telefon, mail adresi), sabıka kaydınız, sağlık bilgileriniz, sgk kayıtlarınız, biyometrik verileriniz, görüntü ve ses kayıtlarınız, finans bilgileriniz, özgürlüklerinize her hangi bir zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yönetim süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi, denetim/yönetim/sözleşmesel faaliyetlerin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Haklarınız

Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili yöntemler alınmak kaydı ile yasa zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, denetçilerle Kanunun 8. maddesi uyarınca paylaşılabilecektir.

İlgili kişiler olarak, 6698 Sayılı Kanunun 11. maddesinde sayılan; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmiş ise bilgi talep etme, silme ve düzeltme talebinde bulunma, kimlerle paylaşıldığını öğrenme varsa kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebi ile zarara uğramazın halinde bu zararların tazmin edilmesini isteme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Talepleriniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Firmamızda fiziksel olarak bulundurulan formları doldurarak açık rıza/onay verebilirsiniz. Vermiş olduğunuz rıza/onayınızı dilediğiniz zaman geri alabilir, iptal edebilirsiniz.

Kanun kapsamında yer alan tüm talep ve başvurularınızı info@altunambalaj.com mail adresine iletebilirsiniz.

Whatsapp
ALTUN Admin
ALTUN Admin
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?